Password ManagerGereedschap voor ontwikkelaars

Wachtwoordbeheer CLI

De Bitwarden command-line interface (CLI) is een krachtige, volledig uitgeruste tool voor toegang tot en beheer van uw kluis. De meeste functies die u vindt in andere Bitwarden client applicaties (desktop, browserextensie, etc.) zijn beschikbaar via de CLI.

Bitwarden CLI
Bitwarden CLI

De Bitwarden CLI is zelf gedocumenteerd. Leer vanaf de commandoregel de beschikbare commando's kennen met behulp van:

Bash
bw --help

Of geef --help als optie op elk bw commando om beschikbare opties en voorbeelden te zien:

Bash
bw list --help bw move --help

De meeste informatie die je nodig hebt kun je vinden met --help, maar dit artikel geeft al die informatie weer en gaat dieper in op sommige onderwerpen.

Downloaden en installeren

De CLI kan cross-platform gebruikt worden op Windows, macOS en Linux distributies. Download en installeer de Bitwarden CLI:

noot

Installeer voor arm64-apparaten de CLI met npm.

Volledig verpakte versies van de CLI zijn beschikbaar voor elk platform en hebben geen afhankelijkheden. Download via een van deze links:

 • Windows x64

 • macOS x64

 • Linux x64

Merk op dat, wanneer je de gedownloade native executable gebruikt, je de executable moet toevoegen aan je PATH of anders commando's moet uitvoeren vanuit de map waarnaar het bestand is gedownload.

tip

Op Linux- en UNIX-systemen krijg je mogelijk een melding Permission denied. Als dat het geval is, geef dan toestemming door

Bash
chmod +x </path/to/executable>

Als je Node.js op je systeem hebt geïnstalleerd, kun je de CLI installeren met NPM. Installeren met NPM is de eenvoudigste manier om je installatie up-to-date te houden en zou de voorkeursmethode moeten zijn voor degenen die al vertrouwd zijn met NPM:

Bash
npm install -g @bitwarden/cli

Bekijk het pakket op npmjs.org.

noot

Voor het installeren van de Bitwarden CLI op Linux-systemen met npm moet mogelijk eerst de build-essential afhankelijkheid (of distributie-equivalent) worden geïnstalleerd. Bijvoorbeeld:

Bash
apt install build-essential

Installeren met Chocolatey:

Bash
choco install bitwarden-cli

Bekijk het pakket op community.chocolatey.org.

Installeren met snap:

Bash
sudo snap install bw

Bekijk het pakket op snapcraft.io.

Inloggen

Voordat je inlogt, moet je ervoor zorgen dat je CLI is verbonden met de juiste server (bijvoorbeeld EU cloud of zelf gehost) met het config commando(meer informatie). Er zijn drie methoden om in te loggen in de Bitwarden CLI met het commando login, die elk geschikt zijn voor verschillende situaties. Bekijk de volgende opties om te bepalen welke methode je moet gebruiken:

 • E-mail en hoofdwachtwoord gebruiken

 • Een API-sleutel gebruiken

 • SSO gebruiken

Welke optie je ook gebruikt, gebruik altijd de commando's bw lock of bw logout als je klaar bent.

tip

Aanmelden met e-mail en hoofdwachtwoord maakt gebruik van je hoofdwachtwoord en kan daarom de opdrachten voor aanmelden en ontgrendelen samenvoegen om je identiteit te verifiëren en je kluis tegelijkertijd te ontsleutelen. Als je een API sleutel of SSO gebruikt, moet je het login commando opvolgen met een expliciete bw unlock als je direct met vault data gaat werken.

Je hoofdwachtwoord is namelijk de bron van de sleutel die nodig is om kluisgegevens te ontsleutelen. Er zijn echter een paar commando's waarbij je kluis niet ontsleuteld hoeft te worden, zoals config, encode, generate, update en status.

E-mail en wachtwoord gebruiken

Inloggen met e-mail en wachtwoord wordt aanbevolen voor interactieve sessies. Om in te loggen met e-mail en wachtwoord:

Bash
bw login

Er wordt dan gevraagd om je e-mailadres, hoofdwachtwoord en(indien ingeschakeld) de code voor tweestapsaanmelding. De CLI ondersteunt momenteel tweestapslogin via authenticator, e-mail of Yubikey.

U kunt deze factoren aan elkaar rijgen in een enkel commando zoals in het volgende voorbeeld, maar dit wordt om veiligheidsredenen niet aangeraden:

Bash
bw login [email] [password] --method <method> --code <code>

Zie Enums voor login in twee stappen waarden.

tip

Wordt u gevraagd om aanvullende verificatie of krijgt u een Uw verificatieverzoek lijkt afkomstig te zijn van een bot. foutmelding? Gebruik je API Key client_secret om de authenticatie-uitdaging te beantwoorden. Meer informatie.

Een API-sleutel gebruiken

Inloggen met de persoonlijke API-sleutel wordt aanbevolen voor geautomatiseerde workflows, voor het verlenen van toegang tot een externe applicatie of als je account een 2FA-methode gebruikt die niet wordt ondersteund door de CLI (FIDO2 of Duo). Om in te loggen met de API-sleutel:

Bash
bw login --apikey

Er wordt dan gevraagd om je persoonlijke client_id en client_secret. Zodra je sessie is geverifieerd met deze waarden, kun je het unlock commando gebruiken. Meer informatie.

tip

Als uw organisatie SSO vereist, kunt u nog steeds --apikey gebruiken om in te loggen op de CLI.

API-sleutel omgevingsvariabelen gebruiken

In scenario's waar geautomatiseerd wordt gewerkt met de Bitwarden CLI, kunt u omgevingsvariabelen opslaan om te voorkomen dat u handmatig moet ingrijpen bij de authenticatie.

Naam omgevingsvariabele

Vereiste waarde

BW_CLIENTID

klant_id

BW_CLIËNTGEHEIM

cliënt_geheim

SSO gebruiken

Aanmelden met SSO wordt aanbevolen als een organisatie SSO-verificatie vereist. Om in te loggen met SSO:

Bash
bw login --sso

Dit zal de SSO-authenticatiestroom in je webbrowser starten. Zodra je sessie is geverifieerd, kun je het unlock commando gebruiken. Meer informatie.

tip

Als uw organisatie SSO vereist, kunt u ook --apikey gebruiken om in te loggen op de CLI.

Aanmelden bij meerdere accounts

Net als bij het gebruik van accountwisseling op andere Bitwarden-apps, heeft de CLI de mogelijkheid om in te loggen op meerdere accounts tegelijk met behulp van de omgevingsvariabele BITWARDENCLI_APPDATA_DIR die verwijst naar de locatie van een bw-configuratiebestand, meestal data.json genaamd. Je kunt bijvoorbeeld aliassen instellen in een .bashrc profiel voor twee verschillende configuraties:

Bash
alias bw-personal="BITWARDENCLI_APPDATA_DIR=~/.config/Bitwarden\ CLI\ Personal /path/to/bw $@" alias bw-work="BITWARDENCLI_APPDATA_DIR=~/.config/Bitwarden\ CLI\ Work /path/to/bw $@"

Met dit voorbeeld zou je dan kunnen inloggen op twee accounts door eerst source /path/to/.bashrc uit te voeren, gevolgd door bw-personal login en bw-work login.

Ontgrendel

Als je een API sleutel of SSO gebruikt om in te loggen, moet je het login commando opvolgen met een expliciete bw unlock als je direct met vault data werkt.

Het ontgrendelen van uw kluis genereert een sessiesleutel die fungeert als ontcijferingssleutel voor interactie met gegevens in uw kluis. De sessiesleutel moet gebruikt worden om elk commando uit te voeren dat kluisgegevens aanraakt (bijvoorbeeld, list, get, edit). Sessiesleutels zijn geldig totdat ze ongeldig worden gemaakt met bw lock of bw logout, maar ze blijven niet bestaan als je een nieuw terminalvenster opent. Genereer op elk moment een nieuwe sessiesleutel met:

Bash
bw unlock

Als je klaar bent, beëindig dan altijd je sessie met het commando bw lock.

Opties ontgrendelen

U kunt de opties --passwordenv of --passwordfile gebruiken met bw unlock om bijvoorbeeld uw hoofdwachtwoord op te halen in plaats van het handmatig in te voeren:

 1. Het volgende zoekt naar een omgevingsvariabele BW_PASSWORD. Als BW_PASSWORD niet leeg is en de juiste waarden heeft, zal de CLI met succes ontgrendelen en een sessiesleutel teruggeven:

  Bash
  bw unlock --passwordenv BW_PASSWORD

 2. Het volgende zoekt naar het bestand ~Users/Me/Documents/mp.txt (dat uw hoofdwachtwoord als eerste regel moet hebben). Als het bestand niet leeg is en een correcte waarde heeft, zal de CLI met succes ontgrendelen en een sessiesleutel teruggeven:

  Bash
  bw unlock --passwordfile ~/Users/Me/Documents/mp.txt

waarschuwing

Als je de --passwordfile optie gebruikt, bescherm dan je wachtwoordbestand door de toegang te beperken tot alleen de gebruiker die bw unlock uit moet voeren en geef alleen leestoegang aan die gebruiker.

Een sessiesleutel gebruiken

Wanneer je je kluis ontgrendelt met bw login met e-mail en wachtwoord of bw unlock, zal de CLI zowel een export BW_SESSION (Bash) als een env:BW_SESSION (PowerShell) commando teruggeven, inclusief je sessiesleutel. Kopieer en plak de relevante invoer om de vereiste omgevingsvariabele op te slaan.

Als de BW_SESSION omgevingsvariabele is ingesteld, zullen bw commando's naar die variabele verwijzen en kunnen ze netjes worden uitgevoerd, bijvoorbeeld:

Bash
export BW_SESSION="5PBYGU+5yt3RHcCjoeJKx/wByU34vokGRZjXpSH7Ylo8w==" bw list items

Als alternatief, als je de omgevingsvariabele niet instelt, kun je de sessiesleutel als optie doorgeven bij elk bw commando:

Bash
bw list items --session "5PBYGU+5yt3RHcCjoeJKx/wByU34vokGRZjXpSH7Ylo8w=="
tip

Als je klaar bent, beëindig dan altijd je sessie met de commando's bw lock of bw logout. Hierdoor wordt de actieve sessiesleutel ongeldig gemaakt.

Kernopdrachten

maken

Het commando aanmaken maakt een nieuw object(item, bijlage en meer) aan in je kluis:

Bash
bw create (item|attachment|folder|org-collection) <encodedJson> [options]

De opdracht create gebruikt gecodeerde JSON. Een typische workflow voor het maken van een object zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

 1. Gebruik het get template commando (zie get core commando's voor details) om het juiste JSON sjabloon voor het objecttype uit te voeren.

 2. Gebruik een commandoregel JSON-processor zoals jq om de uitgevoerde sjabloon naar wens te manipuleren.

 3. Gebruik het encode commando (zie details) om de gemanipuleerde JSON te coderen.

 4. Gebruik de opdracht create om een object te maken van de gecodeerde JSON.

Bijvoorbeeld:

Bash
bw get template folder | jq '.name="My First Folder"' | bw encode | bw create folder

of

Bash
bw get template item | jq ".name=\"My Login Item\" | .login=$(bw get template item.login | jq '.username="jdoe" | .password="myp@ssword123"')" | bw encode | bw create item

Bij succesvolle creatie wordt het nieuw aangemaakte object geretourneerd als JSON.

andere itemtypes maken

Het create commando maakt standaard een login item aan, maar je kunt een command-line JSON processor zoals jq gebruiken om een .type= attribuut te veranderen om andere itemtypes aan te maken:

Naam

Waarde

Inloggen

.type=1

Beveiligde notitie

.type=2

Kaart

.type=3

Identiteit

.type=4

Het volgende commando maakt bijvoorbeeld een beveiligde notitie:

Bash
bw get template item | jq '.type = 2 | .secureNote.type = 0 | .notes = "Contents of my Secure Note." | .name = "My Secure Note"' | bw encode | bw create item
noot

Merk in het bovenstaande voorbeeld op dat beveiligde notities een subtemplate (.secureNote.type) vereisen. Je kunt sub-sjablonen van itemtypes bekijken met bw get template (zie hier voor details).

bijlage maken

De opdracht Maak bijlage voegt een bestand toe aan een bestaand item.

In tegenstelling tot andere aanmaakbewerkingen, hoeft u geen JSON-verwerker of codering te gebruiken om een bijlage aan te maken. Gebruik in plaats daarvan de optie --bestand om het bij te voegen bestand op te geven en de optie --itemid om het bij te voegen item op te geven. Bijvoorbeeld:

Bash
bw create attachment --file ./path/to/file --itemid 16b15b89-65b3-4639-ad2a-95052a6d8f66
tip

Als je het exacte itemid dat je wilt gebruiken niet weet, gebruik dan bw get item om het item terug te geven (zie details), inclusief het id.

krijgen

Het get commando haalt een enkel object(item, gebruikersnaam, wachtwoord en meer) op uit je kluis:

Bash
bw get (item|username|password|uri|totp|exposed|attachment|folder|collection|organization|org-collection|template|fingerprint) <id> [options]

Het get commando neemt een item id of string als argument. Als je een tekenreeks gebruikt (bijvoorbeeld iets anders dan een exact id), zal get in je kluisobjecten zoeken naar een object met een waarde die overeenkomt. Het volgende commando zou bijvoorbeeld een Github-wachtwoord opleveren:

Bash
bw get password Github
noot

Het get commando kan maar één resultaat teruggeven, dus je moet specifieke zoektermen gebruiken. Als er meerdere resultaten worden gevonden, geeft de CLI een foutmelding.

bijlage krijgen

De opdracht get attachment downloadt een bestandsbijlage:

Bash
bw get attachment <filename> --itemid <id>

Het get attachment commando neemt een bestandsnaam en exacte id. Standaard zal get attachment de bijlage downloaden naar de huidige werkmap. Je kunt de optie --output gebruiken om bijvoorbeeld een andere uitvoermap op te geven:

Bash
bw get attachment photo.png --itemid 99ee88d2-6046-4ea7-92c2-acac464b1412 --output /Users/myaccount/Pictures/
noot

Bij gebruik van --output moet het pad eindigen met een forward slash(/) om een map of een bestandsnaam te specificeren(/Users/mijnaccount/Pictures/foto.png).

notities krijgen

Het get notes commando haalt de notitie op voor elk item in de kluis:

Bash
bw get notes <id>

Het get notes commando neemt een exact item id of string. Als je een tekenreeks gebruikt (bijvoorbeeld iets anders dan een exact id), zal get notes in je kluisobjecten zoeken naar een object met een waarde die overeenkomt. Het volgende commando zou bijvoorbeeld een Github-notitie opleveren:

Bash
bw get notes Github

sjabloon krijgen

De opdracht get template retourneert de verwachte JSON-opmaak voor een object(item, item.field, item.login en meer):

Bash
bw get template (item|item.field|item.login|item.login.uri|item.card|item.identity|item.securenote|folder|collection|item-collections|org-collection)

Hoewel je get template kunt gebruiken om het formaat naar je scherm te exporteren, is de meest voorkomende toepassing om de output in een bw create operatie te pijpen, met behulp van een commandoregel JSON processor zoals jq en bw encode om de waarden die zijn opgehaald uit de template te manipuleren, bijvoorbeeld:

Bash
bw get template folder | jq '.name="My First Folder"' | bw encode | bw create folder
noot

Elk item.xxx sjabloon moet worden gebruikt als een subobject van een item sjabloon, bijvoorbeeld:

Bash
bw get template item | jq ".name=\"My Login Item\" | .login=$(bw get template item.login | jq '.username="jdoe" | .password="myp@ssword123"')" | bw encode | bw create item

bewerken

Het bewerken commando bewerkt een object(item, itemverzamelingen, etc.) in je kluis:

Bash
bw edit (item|item-collections|folder|org-collection) <id> [encodedJson] [options]

Het bewerken commando neemt een exact id (het object dat bewerkt moet worden) en gecodeerde JSON (bewerkingen die gedaan moeten worden). Een typische workflow zou er ongeveer zo uit kunnen zien:

 1. Gebruik het get commando (zie details) om het te bewerken object uit te voeren.

 2. Gebruik een opdrachtregel JSON-processor zoals jq om het uitvoerobject naar wens te manipuleren.

 3. Gebruik het encode commando (zie details) om de gemanipuleerde JSON te coderen.

 4. Gebruik het commando Bewerken (inclusief object id) om het object te bewerken.

Bijvoorbeeld om het wachtwoord van een aanmeldingsitem te bewerken:

Bash
bw get item 7ac9cae8-5067-4faf-b6ab-acfd00e2c328 | jq '.login.password="newp@ssw0rd"' | bw encode | bw edit item 7ac9cae8-5067-4faf-b6ab-acfd00e2c328

Of om de collectie(s) waar een item in zit te bewerken:

Bash
echo '["5c926f4f-de9c-449b-8d5f-aec1011c48f6"]' | bw encode | bw edit item-collections 28399a57-73a0-45a3-80f8-aec1011c48f6 --organizationid 4016326f-98b6-42ff-b9fc-ac63014988f5

Of om een collectie te bewerken:

Bash
bw get org-collection ee9f9dc2-ec29-4b7f-9afb-aac8010631a1 --organizationid 4016326f-98b6-42ff-b9fc-ac63014988f5 | jq '.name="My Collection"' | bw encode | bw edit org-collection ee9f9dc2-ec29-4b7f-9afb-aac8010631a1 --organizationid 4016326f-98b6-42ff-b9fc-ac63014988f5

De opdracht Bewerken voert een vervangbewerking uit op het object. Na voltooiing wordt het bijgewerkte object geretourneerd als JSON.

lijst

Het list commando haalt een reeks objecten(items, mappen, collecties en meer) op uit je kluis:

Bash
bw list (items|folders|collections|organizations|org-collections|org-members) [options]

Opties voor het list commando zijn filters die worden gebruikt om te bepalen wat er wordt geretourneerd, inclusief --url , --folderid , --collectionid , --organizationid en --trash. Elk filter accepteert null of notnull. Door meerdere filters in één opdracht te combineren, wordt bijvoorbeeld een OR-bewerking uitgevoerd:

Bash
bw list items --folderid null --collectionid null

Dit commando geeft items terug die niet in een map of verzameling zitten.

Daarnaast kun je naar specifieke objecten zoeken met --search . Door filter en zoeken in één opdracht te combineren, wordt bijvoorbeeld een EN-bewerking uitgevoerd:

Bash
bw list items --search github --folderid 9742101e-68b8-4a07-b5b1-9578b5f88e6f

Deze opdracht zoekt naar items met de string github in de opgegeven map.

verwijderen

Het delete commando verwijdert een object uit je kluis. delete heeft alleen een exact id als argument.

Bash
bw delete (item|attachment|folder|org-collection) <id> [options]

Standaard stuurt verwijderen een item naar de Prullenbak, waar het 30 dagen blijft staan. Je kunt een item permanent verwijderen met de optie -p, --permanent.

Bash
bw delete item 7063feab-4b10-472e-b64c-785e2b870b92 --permanent

Om een org-verzameling te verwijderen, moet je ook --organizationid opgeven. Zie Organisatie-ID's.

waarschuwing

Terwijl items die verwijderd zijn met delete hersteld kunnen worden met het restore commando voor maximaal 30 dagen (zie details), zijn items die verwijderd zijn met delete --permanent volledig verwijderd en onherstelbaar.

herstellen

Het commando restore herstelt een verwijderd object uit je prullenbak. restore neemt alleen een exacte id als argument.

Bash
bw restore (item) <id> [options]

Bijvoorbeeld:

Bash
bw restore item 7063feab-4b10-472e-b64c-785e2b870b92

verzenden

Het commando send maakt een Bitwarden Send-object voor kortstondig delen. In deze sectie worden eenvoudige verzendbewerkingen beschreven, maar send is een zeer flexibele tool en we raden aan om het speciale artikel over Send from CLI te raadplegen.

Een eenvoudige tekst maken Send:

Bash
bw send -n "My First Send" -d 7 --hidden "The contents of my first text Send."

Een eenvoudig bestand maken Send:

Bash
bw send -n "A Sensitive File" -d 14 -f /Users/my_account/Documents/sensitive_file.pdf

ontvangen

Het ontvangstcommando geeft toegang tot een Bitwarden Send-object. Om een Send-object te ontvangen:

Bash
bw receive --password passwordforaccess https://vault.bitwarden.com/#/send/yawoill8rk6VM6zCATXv2A/9WN8wD-hzsDJjfnXLeNc2Q

Opdrachten voor organisaties

Organisatie-ID's

Om toegang te krijgen tot een organisatie via de CLI heb je kennis nodig van een ID voor je organisatie en ID's voor individuele leden en collecties.

Vraag deze informatie rechtstreeks op via de CLI met bijvoorbeeld bw list:

Bash
bw list organizations bw list org-members --organizationid 4016326f-98b6-42ff-b9fc-ac63014988f5 bw list org-collections --organizationid 4016326f-98b6-42ff-b9fc-ac63014988f5
tip

Je kunt zowel collecties als org-collecties in een lijst opnemen. Het bw list collections commando zal alle collecties tonen, onafhankelijk van bij welke organisatie ze horen. bw list org-collections zal alleen collecties tonen die bij de organisatie horen die is opgegeven met --organizationid.

verplaatsen

noot

Augustus 2021: De share-opdracht is gewijzigd in move. Lees meer.

Het move commando verplaatst een kluisitem naar een organisatie:

Bash
bw move <itemid> <organizationid> [encodedJson]

Het move commando vereist dat je een collection ID codeert en neemt een exact id (het object dat je wilt delen) en een exact organizationid (de organisatie waar je het object aan wilt delen). Bijvoorbeeld:

Bash
echo '["bq209461-4129-4b8d-b760-acd401474va2"]' | bw encode | bw move ed42f44c-f81f-48de-a123-ad01013132ca dfghbc921-04eb-43a7-84b1-ac74013bqb2e

Na voltooiing wordt het bijgewerkte item geretourneerd.

bevestigen

Het confirm commando bevestigt uitgenodigde leden die hun uitnodiging hebben geaccepteerd:

Bash
bw confirm org-member <id> --organizationid <orgid>

De opdracht confirm neemt bijvoorbeeld een exacte member id en een exacte organizationID:

Bash
bw confirm org-member 7063feab-4b10-472e-b64c-785e2b870b92 --organizationid 310d5ffd-e9a2-4451-af87-ea054dce0f78

Andere opdrachten

config

Het config commando specificeert de instellingen die de Bitwarden CLI moet gebruiken:

Bash
bw config server <setting> [value]

Het belangrijkste gebruik van bw config is om je CLI te verbinden met een zelf gehoste Bitwarden-server:

Bash
bw config server https://your.bw.domain.com
tip

Maak verbinding met de Bitwarden EU-server door het volgende commando uit te voeren:

Bash
bw config server https://vault.bitwarden.eu

Geef bw config server door zonder waarde om de server te lezen waarmee je verbonden bent.

Gebruikers met unieke instellingen kunnen ervoor kiezen om de URL van elke service afzonderlijk op te geven. Merk op dat elk volgend gebruik van het config commando alle vorige specificaties zal overschrijven, dus dit moet als een enkel commando worden uitgevoerd elke keer dat je een verandering aanbrengt:

Bash
bw config server --web-vault <url> \ --api <url> \ --identity <url> \ --icons <url> \ --notifications <url> \ --events <url> \ --key-connector <url>
noot

Het commando bw config server --key-connector is vereist als je organisatie Key Connector gebruikt en je de optie --apikey gebruikt om in te loggen nadat je je hoofdwachtwoord hebt verwijderd.

Neem contact op met de eigenaar van een organisatie om de vereiste URL te krijgen.

sync

De synchronisatieopdracht downloadt uw versleutelde kluis van de Bitwarden-server. Dit commando is vooral handig als u iets hebt veranderd in uw Bitwarden-kluis in een andere clienttoepassing (bijvoorbeeld webkluis, browserextensie, mobiele app) sinds het inloggen via de CLI.

Bash
bw sync

Je kunt de optie --last meegeven om alleen het tijdstempel(ISO 8601) van de laatste keer dat er gesynchroniseerd is terug te geven.

tip

Het is belangrijk om te weten dat sync alleen een pull vanaf de server uitvoert. Gegevens worden automatisch naar de server gepushed telkens wanneer je een wijziging aanbrengt in je kluis (bijvoorbeeld aanmaken, bewerken, verwijderen).

coderen

De encodeeropdracht Base 64 codeert stdin. Dit commando wordt meestal gebruikt in combinatie met een commandoregel JSON processor zoals jq bij het uitvoeren van bijvoorbeeld create en edit operaties:

Bash
bw get template folder | jq '.name="My First Folder"' | bw encode | bw create folder bw get item 7ac9cae8-5067-4faf-b6ab-acfd00e2c328 | jq '.login.password="newp@ssw0rd"' | bw encode | bw edit item 7ac9cae8-5067-4faf-b6ab-acfd00e2c328

importeer

De opdracht importeren importeert gegevens uit een Bitwarden-export of een andere ondersteunde toepassing voor wachtwoordbeheer. Het commando moet naar een bestand wijzen en de volgende argumenten bevatten:

Bash
bw import <format> <path>

Bijvoorbeeld:

Bash
bw import lastpasscsv /Users/myaccount/Documents/mydata.csv
tip

Bitwarden ondersteunt veel formaten voor import, te veel om hier op te noemen! Gebruik bw import --formats om de lijst terug te geven in je CLI, of kijk hier.

Als u een gecodeerd .json-bestand importeert dat u met een wachtwoord hebt aangemaakt, wordt u gevraagd het wachtwoord in te voeren voordat het importeren wordt voltooid.

export

Het commando exporteren exporteert kluisgegevens als een .json- of .csv-bestand of als een gecodeerd .json-bestand:

Bash
bw export [--output <filePath>] [--format <format>] [--password <password>] [--organizationid <orgid>]

Standaard genereert het export commando een .csv (gelijk aan het opgeven van --format csv) naar de huidige werkmap, maar je kunt dit ook opgeven:

 • --format json om een .json bestand te exporteren

 • --format encrypted_json om een versleuteld .json-bestand te exporteren

  • --password om een wachtwoord op te geven om te gebruiken om encrypted_json exports te versleutelen in plaats van je account encryptiesleutel

 • --output om te exporteren naar een specifieke locatie

 • --raw om de export terug te sturen naar stdout in plaats van naar een bestand

exporteren vanuit een organisatiekluis

Met het commando exporteren met de optie --organizationid kun je een organisatiekluis exporteren:

Bash
bw export --organizationid 7063feab-4b10-472e-b64c-785e2b870b92 --format json --output /Users/myaccount/Downloads/

genereren

Het commando genereren genereert een sterk wachtwoord of wachtwoordzin:

Bash
bw generate [--lowercase --uppercase --number --special --length <length> --passphrase --separator <separator> --words <words>]

Standaard genereert het commando genereren een wachtwoord van 14 tekens met hoofdletters, kleine letters en cijfers. Dit is het equivalent van slagen:

Bash
bw generate -uln --length 14

Je kunt complexere wachtwoorden genereren met de opties die beschikbaar zijn voor het commando, waaronder:

 • --uppercase, -u (inclusief hoofdletters)

 • -kleine letters, -l (inclusief kleine letters)

 • --nummer, -n (nummers opnemen)

 • --special, -s (speciale tekens opnemen)

 • --lengte (lengte van het wachtwoord, min. 5)

een wachtwoordzin genereren

Met het commando genereren met de optie --passphrase kun je een wachtwoordzin genereren in plaats van een wachtwoord:

Bash
bw generate --passphrase --words <words> --separator <separator>

Standaard genereert bw generate --passphrase een wachtwoordzin van drie woorden, gescheiden door een streepje(-). Dit is het equivalent van slagen:

Bash
bw generate --passphrase --words 3 --separator -

Je kunt een complexe wachtwoordzin genereren met de opties die beschikbaar zijn voor het commando, waaronder:

 • --words (aantal woorden)

 • --separator (scheidingsteken)

 • --hoofdletter, -c (ook om de passphrase een hoofdletter te geven)

 • --includeNumber (nummers opnemen in de wachtwoordzin)

update

Het update commando controleert of je Bitwarden CLI de meest recente versie gebruikt. update update de CLI niet automatisch voor je.

Bash
bw update

Als er een nieuwe versie wordt gedetecteerd, moet je de nieuwe versie van de CLI downloaden met behulp van de afgedrukte URL voor het uitvoerbare bestand, of met behulp van de hulpmiddelen die beschikbaar zijn voor de pakketbeheerder die je hebt gebruikt om de CLI te downloaden (bijvoorbeeld npm install -g @bitwarden/cli).

status

Het commando status geeft statusinformatie over de Bitwarden CLI, inclusief de geconfigureerde server URL, het tijdstempel voor de laatste synchronisatie(ISO 8601), het e-mailadres en de ID van de gebruiker en de status van de kluis.

Bash
bw status

Status retourneert informatie als een JSON-object, bijvoorbeeld:

Bash
{ "serverUrl": "https://bitwarden.example.com", "lastSync": "2020-06-16T06:33:51.419Z", "userEmail": "user@example.com", "userId": "00000000-0000-0000-0000-000000000000", "status": "unlocked" }

status kan een van de volgende zijn:

 • "unlocked", wat aangeeft dat je ingelogd bent en dat je kluis ontgrendeld is (een BW_SESSION key omgevingsvariabele wordt opgeslagen met een actieve sessiesleutel)

 • "locked", geeft aan dat je bent ingelogd maar dat je kluis is vergrendeld(er wordt geen omgevingsvariabele BW_SESSION key opgeslagen met een actieve sessiesleutel)

 • "niet-geauthenticeerd", wat aangeeft dat je niet bent ingelogd

tip

Wanneer "status": "niet-geauthenticeerd", zullen lastSync, userEmail en userID altijd null teruggeven.

serveer

Het serve commando start een lokale express webserver die gebruikt kan worden om alle acties uit te voeren die toegankelijk zijn vanuit de CLI in de vorm van RESTful API calls vanuit een HTTP interface.

Bash
bw serve --port <port> --hostname <hostname>

Standaard zal serve de webserver starten op poort 8087, maar je kunt een andere poort opgeven met de --port optie.

Standaard zal serve je API webserver binden aan localhost, maar je kunt een alternatieve hostnaam opgeven met de --hostname optie. API-verzoeken kunnen alleen worden gedaan vanaf de gebonden hostnaam.

Standaard blokkeert serve elk verzoek met een Origin header. Je kunt deze bescherming omzeilen met de optie --disable-origin-protection, maar dit wordt niet aangeraden.

waarschuwing

Je kunt --hostname all opgeven voor geen hostname binding, maar dan kan elke machine op het netwerk API verzoeken doen.

Bekijk de API specs voor hulp bij het maken van aanroepen met serve.

Bijlagen

Globale opties

De volgende opties zijn globaal beschikbaar:

Optie

Beschrijving

--pretty

Formaat uitvoer. JSON is getabd met twee spaties.

--ruw

Geef ruwe uitvoer in plaats van een beschrijvend bericht.

--antwoord

Geef een JSON-geformatteerde versie van de responsuitvoer.

--Stille

Stuur niets terug naar stdout. Je zou deze optie bijvoorbeeld kunnen gebruiken als je een credentiewaarde naar een bestand of applicatie piped.

--Geen interactie

Vraag niet om interactieve gebruikersinvoer.

--sessie

Sessiesleutel doorgeven in plaats van lezen van een omgevingsvariabele.

-v, --versie

Geef het versienummer van de Bitwarden CLI weer.

-h, --help

Help-tekst voor de opdracht weergeven.

ZSH-shell voltooiing

De Bitwarden CLI biedt ondersteuning voor ZSH shell completion. Gebruik een van de volgende methoden om shell voltooiing in te stellen:

 1. Vanilla ZSH: Voeg de volgende regel toe aan je .zshrc bestand:

  Bash
  eval "$(bw completion --shell zsh); compdef _bw bw;"

 2. Vanilla (vendor-completions): Voer de volgende opdracht uit:

  Bash
  bw completion --shell zsh | sudo tee /usr/share/zsh/vendor-completions/_bw

 3. zinit: Voer de volgende commando's uit:

  Bash
  bw completion --shell zsh > ~/.local/share/zsh/completions/_bw zinit creinstall ~/.local/share/zsh/completions

Zelfondertekende certificaten gebruiken

Als uw zelf gehoste Bitwarden-server een zelfondertekend TLS-certificaat beschikbaar stelt, geef dan de Node.js-omgevingsvariabele NODE_EXTRA_CA_CERTS op:

Bash

Bash
export NODE_EXTRA_CA_CERTS="absolute/path/to/your/certificates.pem"

PowerShell

Bash
$env:NODE_EXTRA_CA_CERTS="absolute/path/to/your/certificates.pem"

Enums

De volgende tabellen geven een opsomming van waarden die vereist zijn in gedocumenteerde scenario's:

Inlogmethodes in twee stappen

Wordt gebruikt om aan te geven welke twee-staps aanmeldingsmethode moet worden gebruikt bij het aanmelden:

Naam

Waarde

Authenticator

0

E-mail

1

YubiKey

3

noot

FIDO2 en Duo worden niet ondersteund door de CLI.

Soorten items

Wordt gebruikt met het create commando om een vault item type te specificeren:

Naam

Waarde

Inloggen

1

Beveiligde notitie

2

Kaart

3

Identiteit

4

URI-aanmeldingsmatchtypes

Wordt gebruikt met de opdracht Aanmaken en Bewerken om het detectiegedrag voor URI-overeenkomsten op te geven voor een aanmeldingsitem:

Naam

Waarde

Domein

0

Gastheer

1

Begint met

2

Exact

3

Reguliere expressie

4

Nooit

5

Veldtypen

Wordt gebruikt met de commando's Maken en Bewerken om aangepaste velden te configureren:

Naam

Waarde

Tekst

0

Verborgen

1

Booleaans

2

Typen organisatiegebruikers

Geeft het type gebruiker aan:

Naam

Waarde

Eigenaar

0

Admin

1

Gebruiker

2

Manager

3

Aangepast

4

Gebruikersstatussen organisatie

Geeft de status van een gebruiker binnen de organisatie aan:

Naam

Waarde

Uitgenodigd

0

Geaccepteerd

1

Bevestigd

2

Ingetrokken

-1

Make a suggestion to this page

Neem contact op met ons ondersteuningsteam

Voor technische, factuur- en productvragen.

Naam*
Bitwarden account e-mail*
Account e-mail verifiëren*
Product*
Ben je zelf hostend?*
Onderwerp*
Bericht...*

Wolkenstatus

Status controleren

© 2024 Bitwarden, Inc. Voorwaarden Privacy Cookie-instellingen Sitemap

Go to EnglishStay Here