Self-hostingInstallatie- en implementatiehandleidingen

rawManifest-bestanden toevoegen

Met de Bitwarden self-host Helm Chart kun je andere Kubernetes manifest-bestanden voor of na de installatie toevoegen. Werk hiervoor het gedeelte rawManifests van de grafiek bij.

Traefik IngressRoute voorbeeld

Om bijvoorbeeld IngressRoute van Traefik te installeren als alternatief voor de Ingress-controller van Kubernetes, voeg je het volgende toe:

noot

In dit voorbeeld moet je ook de ingress controller uitschakelen op general.ingress.enabled: in je my-values.yaml bestand.

Bash
rawManifests: preInstall: [] postInstall: - apiVersion: traefik.containo.us/v1alpha1 kind: Middleware metadata: name: "bitwarden-self-host-middleware-stripprefix" spec: stripPrefix: prefixes: - /api - /attachements - /icons - /notifications - /events - /scim ##### NOTE: Admin, Identity, and SSO will not function correctly with path strip middleware - apiVersion: traefik.containo.us/v1alpha1 kind: IngressRoute metadata: name: "bitwarden-self-host-ingress" spec: entryPoints: - websecure routes: - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-web passHostHeader: true port: 5000 - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/api/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-api port: 5000 middlewares: - name: "bitwarden-self-host-middleware-stripprefix" - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/attachments/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-api port: 5000 middlewares: - name: "bitwarden-self-host-middleware-stripprefix" - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/icons/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-icons port: 5000 middlewares: - name: "bitwarden-self-host-middleware-stripprefix" - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/notifications/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-notifications port: 5000 middlewares: - name: "bitwarden-self-host-middleware-stripprefix" - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/events/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-events port: 5000 middlewares: - name: "bitwarden-self-host-middleware-stripprefix" - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/scim/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-scim port: 5000 middlewares: - name: "bitwarden-self-host-middleware-stripprefix" ##### NOTE: SSO will not function correctly with path strip middleware - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/sso/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-sso port: 5000 ##### NOTE: Identity will not function correctly with path strip middleware - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/identity/`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-identity port: 5000 ##### NOTE: Admin will not function correctly with path strip middleware - kind: Rule match: Host(`REPLACEME.COM`) && PathPrefix(`/admin`) services: - kind: Service name: bitwarden-self-host-admin port: 5000 tls: certResolver: letsencrypt

Make a suggestion to this page

Neem contact op met ons ondersteuningsteam

Voor technische, factuur- en productvragen.

Naam*
Bitwarden account e-mail*
Account e-mail verifiëren*
Product*
Ben je zelf hostend?*
Onderwerp*
Bericht...*

Wolkenstatus

Status controleren

© 2024 Bitwarden, Inc. Voorwaarden Privacy Cookie-instellingen Sitemap

Go to EnglishStay Here